Ga direct naar


Ogenblik 26

Ogenblik 26

janna32maandag 29 maart 2010 22:00

Het is al weer een tijdje geleden dat er muziek bij ons in de stal klonk. Soms stond er een radio aan waaruit muziek of  zang klonk. Ook zingen onze mensen wel eens een liedje dat erg leuk klinkt. Zelf loeien we ook wel enkele melodieën, maar eigenlijk zijn het meer kreten die we uitstoten. Nee, het is allemaal maar surrogaat wat dit betreft. Het mooiste koor en orkest, dat Friesland kent, speelt momenteel in en rond de Ruterpolder van IJlst. Het is een koor dat van geen ophouden weet. Het is als het ware een muziekmarathon. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zijn de zangers en muzikanten actief. Als ik ontwaak uit mijn slaap hoor ik de eerste tonen al onze stal binnendringen. De stal is dan weer een evenaring van het boek van Toon Hermans met als titel “De danstent in de wei’. De kleine kalfjes maken pirouetten op de fleurige klanken die op de vleugels van de wind de stal binnen drijven. Als de wind even geen zin heeft, is de natuurlijke akoestiek vanuit het open veld nog beter.

Het zomaar ontstane koor kent artiesten uit verschillende landen, die ’s zomers hun geluk zoeken in de Ruterpolder. Ze hebben in de landerijen hier bij onze stal allemaal hun plekje gevonden. Het is een koor met alle stemvarianten en het aantal solisten is groot. Met hun zwarte pakken aan zingen de kraaien vanuit de bomen hun baspartij. De merels springen als een soort van dirigent langs de paden om alles in goede banen te leiden. De kleine zangvogels bij de boerderij zingen als sopranen en alten hun hoogste lied. Dieper de polder in horen we de kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters als tenoren en baritons het koor een apart volume geven. De leeuwerik, die fantastisch optreedt als solist, heb ik nog niet gehoord. Als de wind door de bomen waait heeft dit nog een bepaald effect op de kwaliteit van dit koor. Het is een groot toneel waar het koor optreedt. Toeschouwers kunnen rondom het toneel genieten van deze muziek-en zangmakende vogels. Het toneel zal ook straks de bakermat zijn van veel jonge zangers en zangeressen.

Pasen, het teken van nieuw leven in de natuur, zorgt ook voor nieuw leven bij ons in de stal. Een prachtige periode dient zich aan. Jong leven!  Er huppelen nu al tien kalfjes door de stal. De dagen worden langer. De natuur levert muziek en dans. En dat allemaal om de geest van de mens te vullen met plezier. Dus een goede tip van mij: de radio uit en de natuur aan!  Goede Paasdagen.

 

Dikke tut,

 

JANNA

 

« Terug

Snelkoppelingen