Ga direct naar


Weidevogelseizoen 2020 in vogelvlucht

Weidevogelseizoen 2020 in vogelvlucht

donderdag 12 november 2020 10:00

Halverwege februari kwamen de beide plas-drassen weer vol water te staan. Groepen grutto’s en kemphanen maakten hier dankbaar gebruik van om na een lange reis weer op krachten te komen. Enkele paartjes grutto’s bleven lange tijd in de buurt van de plas-dras, maar het was lang wachten op de uiteindelijke broedsels. Hoofd reden hiervan was het droge voorjaar. In totaal hebben vier paartjes grutto’s legsels in de percelen langs de plas-dras uitgebroed. Helaas is door predatie geen enkel gruttokuiken groot geworden.  Als natuurliefhebber en nazorger is dit zeer demotiverend en daarom is het mooi dat een plas-dras meer variatie aan soorten brengt. 

Na alweer 7 jaar  met plezier nazorger te mogen zijn in de Ruiterpolder, kon ik een nieuwe soort broedpaar bijschrijven. Namelijk de fazant, er zijn tenminste 3 hennetjes en één fazantenhaan gespot in de rietkragen langs de landerijen. Hopelijk zien we deze volgend jaar weer terug! 

Afgelopen jaar hebben er in totaal 11 paartjes visdiefjes gebroed, welke naar schatting 15 tot 20 kuikens hebben grootgebracht. Er was veel onrust op het eilandje midden in de plas-dras, omdat er ook een kokmeeuw broedde. Deze heeft uiteindelijk één kuiken groot gebracht. 

De kluten lieten lang op zich wachten, maar uiteindelijk hebben er 9 paartjes hun legsels uitgebroed. Naar schatting zijn er 12 tot 15 kuikens uitgevlogen: een mooi resultaat!

geringde klutenkuikens

 

Atser ringt een visdiefkuiken

« Terug

Snelkoppelingen